سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر مرکزی جامعه روحانیت مبارز 
مسئول 
1361/01/31 
1362/01/31 
اعزام روحانیون تهران به جبهه های 
همکاری 
نیروی انتظامی کل کشور 
معاونت عقیدتی 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
سازمان مرکزی تبلیغات اسلامی 
معاونت تربیت مبلّغ  
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران 
ریاست سازمان عقیدتی سیاسی 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
نیروی دریای ارتش 
مسئول هسته گزینش 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
حوزه علمیه نبی اکرم(ص) 
موسس و ریاست 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
بنیاد حفظ و نشر آثار اهل بیت(ع) 
موسس و ریاست 
 
 
علمی و اجرائی 
تدریس 
حوزه علمیه نبی اکرم(ص) تهران 
مدرس 
 
 
دروس مختلف