رساله فی طهاره اهل الکتاب
44 بازدید
ناشر: آثار اهل البیت (ع)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
نقد الکلام حول الاقوال و الادله فی طهاره اهل الکتاب و نجاستهم و حکم المشرکین من هذه الجهه (ضیاءالدین نجفی)